EKOBROTTSMYNDIGHETEN MINSKAR EKOBROTTSLIGHETEN OCH ÖKAR MÄNNISKORS TRYGGHET Vi bidrar till en demokratisk välfärdsstat genom att skapa förutsättningar för en sund konkurrens, säkra tillgångar och återföra brottsvinster.