Om Ekobrottsmyndigheten

Pengar

Ekobrottsmyndigheten riktar i första hand in sig på den grova ekonomiska brottsligheten, men också på de mindre allvarliga ekobrotten där straffen inte är höga eller långa men där lagföringen har ett förebyggande syfte.

Särskild tyngd läggs också på utredningar om insiderbrott och återförande av brottsvinster, det vill säga, den vinst som brottet ger kan då återföras till samhället.

Åtgärder för att stoppa ekobrottslighet

Myndigheten analyserar och följer ekobrottslighetens utveckling och föreslår lagändringar och andra åtgärder – allt för att sätta stopp för ekobrottsligheten.

Ekobrottsmyndigheten samverkar också med andra myndigheter och intresseorganisationer som Åklagarmyndigheten, Polisen, Skatteverket, Finansinspektionen, Tullverket, branschorganisationer och näringslivet.