Arbete mot identitetsrelaterade brott

Klicka här för att se filmerna på Skatteverkets webbsida

_____________________________________________________________________________

Tidigare inlägg juni 2017

ID-kapning temat för Sveriges informationssäkerhetsmånad

Varje dag id-kapas omkring 350 personer i Sverige och fortsätter det i samma takt kommer omkring 130 000 personer ha fått sin identitet kapad innan året är slut. Närmare 60 procent av alla bedrägerianmälningar på nationell nivå bygger på någon form av id-kapning. Förra året id-kapades mer än 85 000 personer, vilket var en ökning med mer än 20 procent jämfört med året innan. Oktober är den Europeiska informationssäkerhetsmånaden. Under månaden fokuserar Sverige på:

  • Säkrare köp på internet.
  • Minska risken att bli id-kapad.
  • Säkrare lösenord.

Kampanjbild id-kapning

Vad är Europeiska informationssäkerhetsmånaden?

Den Europeiska informationssäkerhetsmånaden (ECSM) är en kampanj inom EU som syftar till att öka medvetenheten om vikten av informationssäkerhet. Initiativtagare till kampanjen är EU-kommissionen. Kampanjen startar 1 oktober och pågår månaden ut. I år är det fjärde gången som Sverige deltar.

Vad är målet med Sveriges kampanj?

Målet är att öka kunskapen hos privatpersoner om vad id-kapning är, hur man kan skydda sig och vilket stöd som finns att få. Målet är även att samla viktig information om id-kapning på en plats och göra den lätt att hitta för privatpersoner.

Vilka står bakom Sveriges kampanj?

Sveriges kampanj arrangeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Polisens Nationella bedrägericenter. Målgruppen är privatpersoner i åldern 20-65 år.

Var hittar jag mer information?

Du hittar mer om id-kapning och Sveriges kampanj på dinsäkerhet.se

EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) samordnar kampanjen inom EU. På deras webbsida finns mer information om månaden: www.cybersecuritymonth.eu