Hitta rätt myndighet

Frågor till rättsväsendets myndigheter hamnar ibland fel. På sidan nedan har vi listat vilka myndigheter som hanterar ett antal vanliga områden.

Hitta rätt myndighet

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet (Brå) tar fram fakta och sprider kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå tar fram den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete.

Bra.se

Polisen

Polisen förebygger brott, övervakar den allmänna ordningen och säkerheten, bedriver spaning och gör brottsutredningar. På polisens webbplats hittar du information om hur polisen arbetar. Där finns också rapporter, dokument, blanketter, nyheter samt kontaktuppgifter till alla polismyndigheter i Sverige.

Polisen.se

Sveriges Domstolar

Sveriges Domstolar är samlingsnamnet för domstolarnas verksamhet. Sveriges Domstolar omfattar de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten och Domstolsverket.
Domstol.se

Åklagarmyndigheten

Åklagarnas uppgift är att leda förundersökningen av ett brott, att besluta om åtal ska väckas och att föra talan i domstolen.

Aklagare.se