Ekobrott gör att stat, landsting och kommuner får betydligt mindre skatteintäkter vilket innebär minskade möjligheter att betala för exempelvis sjukvård, lokaltrafik och skola.