Vad är ett bokföringsbrott?

Ett företags bokföring är viktig eftersom kreditgivare (oftast banken), leverantörer och samhället i övrigt har ett intresse av att veta hur företaget går och mår. I bokföringen finns allt som har att göra med försäljning, löner och företagets tillgångar som maskiner, datorer och fordon. Ett företags bokföring ger underlag för hur mycket skatt; t.ex. moms och löneskatter ett företag ska betala in.
 
Brottet finns reglerat i brottsbalken och kan innebära något av följande:

 
Man döms inte för bokföringsbrott om det bara är små fel i bokföringen, det måste handla om ganska stora fel.

Ett exempel på bokföringsbrott kan vara att man struntar i att bokföra hälften av alla kontantbetalningar, vilket gör att bolagets bokförda kassatillgångar och bokförda intäkter blir fel. Har verksamheten då en tillräckligt stor kontantförsäljning kan det innebära att man begår ett bokföringsbrott.
 
Läs mer om bokföringsbrott i broschyren:

 ”Vad är bokföringsbrott – några praktiska råd om bokföring”