Brott som begås på finansmarknaden – Marknadsmissbruk

Ordet insiderbrott används ofta i samband med aktieaffärer och den plats där det handlas med aktier, till exempel på börsen. Insiderinformation är information om en omständighet, till exempel en viktig affär, som inte har kommit till allmänhetens kännedom. Om den här informationen kan tänkas påverka priset på en aktie eller annat värdepapper får den inte utnyttjas.
 
Den som har insiderinformation om en aktie får därför inte köpa eller sälja dessa värdepapper. Den som har sådan information får inte heller använda informationen till att ge råd till andra.
 
Normalstraffet för insiderbrott är fängelse i upp till två år. För grova brott kan man få fängelse ända upp till fyra år.

Otillbörlig marknadspåverkan

Ett annat brott som kan begås på finansmarknaden kallas otillbörlig marknadspåverkan. Brottet innebär att någon vid handel med värdepapper, till exempel aktier, agerar på ett sådant sätt så att kursen på värdepapperet påverkas. På det sättet riskerar andra köpare och säljare att vilseledas. Ett exempel är att någon handlar aktier med sig själv i syfte att höja kursen på aktierna.