Om ekonomisk brottslighet

Ekonomisk brottslighet finns inte som en egen paragraf i lagboken. Det är ett samlingsbegrepp för flera olika typer av brott. Många av de här brotten begås i någon typ av företag eller näringsverksamhet.

Ekonomisk brottslighet har ett mörkertal som är mycket större än annan brottslighet. Det beror på att en stor del av de ekonomiska brotten inte har enskilda offer, det är oftast samhället som drabbas genom minskande skatteintäkter. En annan effekt är att konkurrensen blir snedvriden. Till exempel vid svartarbete.

De två vanligaste typerna av ekonomiska brott är skattebrott och bokföringsbrott. Ekonomiska brott upptäcks ofta av Skatteverket, konkursförvaltare eller andra som granskar företags bokföring och affärer. Andra brott som utreds på Ekobrottsmyndigheten (EBM) är konkursrelaterade brott, finansmarknadsbrott, penningtvättsbrott och EU-bedrägerier – med andra ord brott som sker inom ramen för näringsverksamhet. Idag utreder EBM även omställningsstödsbrott med anledning av den nya Lagen om omställningsstöd (LOM) som trädde i kraft 2020-06-22.

När det gäller traditionell brottslighet är det som regel ingen tvekan om att ett brott har begåtts; frågan är vanligen vem som kan misstänkas för brottet. Vid ekonomisk brottslighet kan det förhålla sig på motsatt sätt.

Det finns ofta en person som kan knytas till den gärning som ifrågasätts men den avgörande frågan är om gärningen verkligen utgör ett brott. Något som kännetecknar ekonomiska brott är nämligen att straffansvaret i stor utsträckning är direkt beroende av civilrättsliga eller skatterättsliga regler. Att skilja lagligt från olagligt kan i motsats till vad som normalt är fallet vid traditionell brottslighet vara mycket svårt.

Hur ska jag anmäla ett ekonomiskt brott?

Enklast är om du ringer eller skriver till Ekobrottsmyndigheten eller polisen där du bor. Tala om vad du vet, vem du är eller om du skriver uppge ditt namn. Du kan också använda den blankett som finns på ekobrottsmyndigheten.se där det också finns telefonnummer och mejladresser.

Varför åker en fast men inte alla?

Det går inte att upptäcka eller utreda bort alla brott. Därför arbetar vi mycket med att informera nystartade företagare om de regler som gäller och varför det är viktigt att sköta sitt företag på rätt sätt. Ibland är det okunskap som gör att man gör fel och begår brott.

Vi arbetar tillsammans med organisationer och fackförbund för att genom information stoppa felaktigheter för att minska brottsrisker.

Tips om klipp på börsen, då?

Om jag får ett tips om klipp på börsen av en som har fått hemlig information som inte har meddelats marknaden, kan jag köpa aktier då?
Nej, det är brottsligt att använda den informationen. Då bryter man mot lagen om marknadsmissbruksbrott. Den som gör det kan få fängelse eller villkorlig dom och böter.

Ta ut pengar från konto med fullmakt

En bekant ber mig hjälpa till att ta ut pengar från ett konto med fullmakt och ge till några av hans kompisar. Vad kan hända?
Det kan vara ett sätt att få ut kontanta pengar för att betala svart arbetskraft. Tacka nej. Du kan bli straffad om du medverkar, till exempel för medhjälp till skattebrott.