Om företagande

Varför måste man bokföra?

Alla företag måste varje dag bokföra sina fakturor, betalningar, kontanta utgifter och inkomster. Den som har serveringstillstånd måste också registrera försäljningen i ett kassaregister och lämna kvitto till kunderna. De här bestämmelserna står i bokföringslagen. Alla som har ett företag, stort eller litet, måste bokföra sin verksamhet.

Måste alla göra ett bokslut?

Ja, enligt bokföringslagen måste alla företag göra ett årsbokslut och årsredovisning. Det vanligaste bokföringsbrottet är att man inte har gjort det och att inte ha lämnat in en årsredovisning till Bolagsverket

Bokföra verksamhet i företag

Vad händer om jag har ett företag som har en verksamhet men inte bokför den?
Alla som har ett företag, stort eller litet, måste bokföra sin verksamhet. Om du inte gör det kan du dömas för bokföringsbrott. Den som äger företaget är personligen ansvarig för bokföringen. Det gäller även om uppdraget har lagts ut på en redovisningsbyrå eller på någon anställd. Straffet gäller grövre fall, inte om det bar gäller småfel. För att straffas måste bokföringen ha misskötts på ett sätt som gör det omöjligt att bedöma verksamheten och resultatet

Styrelsearvode utan att behöva göra något

Jag blir tillfrågad om jag vill ställa upp som styrelseledamot i ett bolag åt en kompis. Jag ska få ett arvode utan att behöva göra något. Vad ska jag säga?
Tacka nej. Det är faktiskt straffbart att ställa upp som ledamot i ett bolag man inte har för avsikt att styra och ansvara för.

Ska jag bokföra inkomst från bloggen?

Jag har en blogg och får betalt för att jag där hänvisar till andra hemsidor och har reklam. Måste jag bokföra detta?
Ja, i princip bedriver du näringsverksamhet om du gör detta under en längre period. Du måste tänka på att spara dina underlag och att du måste deklarera dina inkomster.

Bör vi bokföra i skolcafét?

Vår studentförening har ett litet café i skolan. Är vi bokföringspliktiga för den verksamheten?
En studentförening är en ideell förening och är normalt sett inte bokföringspliktig enligt bokföringslagen. Om studentföreningen har ett café som bedrivs under en längre period kan detta ses som näringsverksamhet. Då blir studentföreningen bokföringspliktig för den delen som avser caféet men inte den övriga delen.
 
Läs mer om att starta och driva företag i broschyrerna:

 ”Att starta och sköta ett företag”

”Om företaget utsätts för brott”

För dig som är ny i restaurangbranschen finns broschyren:

 ”Att tänka på för dig som är ny i restaurangbranschen – information om regler för kassaregister, bokföring och personalredovisning”.