Ekobrottslighetens skadliga konsekvenser för samhället

Hur man än räknar så är de skadliga konsekvenserna av den ekonomiska brottsligheten stor. Stat, landsting och kommuner får till exempel betydligt mindre skatteintäkter vilket innebär minskade möjligheter att betala för exempelvis sjukvård, lokaltrafik och skola.
 
Dessutom tillkommer skador för både enskilda och företag. Seriösa företag blir utkonkurrerade av oseriösa företag som använder svart arbetskraft och anställda blir av med sina jobb. Konkurrensen snedvrids. Även de som jobbar svart kan bli utnyttjade genom att de arbetar utan något som helst arbetsskydd och inte heller får någon ersättning om de blir sjuka.