Om svartarbete

Vad innebär det att arbeta svart?

Att arbeta svart betyder att du inte betalar skatt på din lön. Det är olagligt. Är du anställd på ett företag betyder det också att arbetsgivaren inte betalar några sociala avgifter för dig till staten.

Vad ska jag tänka på när jag får ett jobb?

Du ska se till att du får ett anställningsbevis där du ser vad du får i lön och andra ersättningar. Kontrollera också att arbetstid och övertidsersättning stämmer med det ni kommit överens om. Begär att få skriftliga lönebesked och spara dem. Det visar den lön du har fått och att arbetsgivaren har dragit skatt. Annars kan du bli skyldig att betala den skatt arbetsgivaren skulle ha betalat in.

Vem förlorar på svartjobben?

I längden förlorar alla på svartjobb. Om du inte har betalat skatt på din inkomst får du inte någon ersättning om du blir sjuk, är arbetslös eller är föräldraledig. Mest förlorar din kommun eftersom största delen av den skatt du betalar går dit. Får inte kommunen in skattepengar blir det mindre pengar till skolor med färre lärare som följd, mindre pengar till idrottsanläggningar, daghem och till exempel isbanor. Företag och affärer som redovisar inkomster och utgifter på ett schysst sätt blir utkonkurrerade av oseriösa företagare.

Vad ska jag göra om arbetsgivaren säger att jag bara får jobbet om jag jobbar svart?

Du vet om riskerna med att arbeta svart och att du kan råka illa ut. Säg att du inte vill jobba svart eftersom det är olagligt. Om arbetsgivaren ändå vill betala ut lönen svart bör du tacka nej. Om man är skolungdom betalar man normalt ingen skatt ändå på sin inkomst då man normalt sett inte har tjänat så mycket pengar.

Vad händer om jag jobbar svart?

Om du arbetar svart får du mer snabba pengar på kort sikt. Det kan verka bra, men du har också mycket att förlora och tar risker. Andra tjänar stora pengar på att du arbetar svart. Du har en mycket osäkrare situation i jobbet eftersom du när som helst sägas upp, inte får någon ersättning om du blir sjuk, råkar ut för en olycka på jobbet eller blir arbetslös. Om du tjänar mycket pengar som du inte har deklarerat kan du åtalas och dömas till böter.

Om arbetsgivaren har en manipulerad kassaapparat – vad ska jag göra?

Det är brottsligt att använda manipulerade kassaapparater. Om du misstänker att det är så ska du kontakta polisen och berätta vad du sett. Tänk också på att uppge ditt namn när du anmäler. Då betraktas det som en riktig anmälan och kan utredas och blir inte bara som ett tips.

Gör det något om jag jobbar svart några sommarmånader?

Det är viktigt att man inte arbetar svart även om det bara handlar om några månader. Du omfattas inte av några försäkringar. Du är helt skyddslös om det skulle hända något på jobbet eller på väg till eller ifrån jobbet. Du får inte heller någon sjukpenning om du blir sjuk.¨
 
Läs mer om svartarbete i våra broschyrer:

Att arbeta svart är riskfyllt och olagligt

”Skydda dig mot svart arbete när du köper hushållsnära tjänster”