Påföljder och straff

Vilket straff man får beror på hur allvarligt brottet är. Vid ekonomisk brottslighet är de vanligaste brotten skattebrott och bokföringsbrott.