Vad är ett skattebrott?

Det här är brott som finns reglerat i en särskild lag som heter skattebrottslagen. Att lämna osanna uppgifter eller att låta bli att lämna en skattedeklaration för att slippa betala skatt kan innebära att man begår ett skattebrott.
 
Ett exempel på skattebrott kan vara att man kommer överens med sin arbetsgivare att det inte ska dras några skatter eller avgifter på lönen,  man betalar alltså ingen skatt på det man tjänar. Både den anställde och arbetsgivaren kan då göra sig skyldiga till brott.
 
Skatter är inget nytt och modernt påfund. De har existerat så länge det har funnits ett organiserat samhälle. Historien har många exempel på makthavare som har använt skatteintäkter för att finansiera krig eller ett liv i överflöd.
 
I dag är motiven för skatteindrivningen mer sympatiska eftersom skatterna används till att bekosta nyttigheter för alla som till exempel sjukvård, skola och rättsväsendet.
Att inte betala skatt kan innebära ett brott. Det finns en särskild lag som reglerar detta som kallas Skattebrottslagen. Om någon med avsikt lämnar en osann uppgift till en myndighet eller låter bli att lämna en uppgift som man är skyldig att lämna, så att man betalar för lite skatt, kan man dömas för skattebrott till fängelse eller böter.
 
Skattebrott är ett av de vanligast förekommande ekonomiska brotten. Först kan de vara bra att räkna upp de skatter som kan bli aktuella för brottslighet:

 
Exempel på vanliga skattebrott: