Kort om ekonomisk brottslighet – Ekobrott

Ekobrott finns inte som en egen paragraf i lagboken. Det är ett samlingsbegrepp för flera olika typer av brott. Många av de här brotten görs i någon form av företag eller näringsverksamhet.

Från skola till arbetsliv - utbildningsmaterial
Från skola till arbetsliv – utbildningsmaterial

Med materialet i denna broschyr får du som lärare hjälp med lektioner på temat introduktion i arbetslivet. Se broschyrens baksida för länkar till de myndigheter och organisationer som står bakom lektionsmaterialet. Klicka på bilden till höger för att öppna hela broschyren i pdf-format.

Lektion 1: Att börja jobba

Lektionsunderlaget belyser vad som är viktigt att tänka på när eleven får sitt första jobb.

Lektion 2: Att starta eget

Lektionen ger en enkel och överskådlig information om hur du går tillväga och vad som är viktigt.

Lektion 3: Jobba vitt inte svart

Här får du hjälp med konkreta exempel som kan användas för gemensamma diskussioner.

Fem andra lektionsförslag

Här hittar du fem fristående lektionsförslag, där de två första ger en eleverna en grund och de tre följande fördjupar kunskapen om ekonomisk brottslighet.

Till lektionsförslagen

Historien om Danne

Vi följer en person i byggbranschen, vi kallar honom Danne, från att han så smått har börjat arbeta svart vid sidan av det vita arbetet och utvecklat sina färdigheter att fixa fakturor och hyra in svart arbetskraft till att etablera sig som fullfjädrad kriminell entreprenör i den högre divisionen. Det är en karriär som börjar helt lagligt för att sedan sluta i allvarlig kriminalitet.

Historien om Danne är fiktiv men kunde lika gärna vara hämtad från verkligheten. Den bygger i alla delar på uppgifter som kommit fram i förundersökningar som Brottsförebyggande rådet (Brå) gått igenom, den genomförda nätverksanalysen av entreprenörernas och fixarnas kriminella nätverk och de intervjuer som gjorts med personer både i byggbranschen och på myndighetssidan. Historien finns också publicerad i Brås rapport ”Organiserat svartarbete i byggbranschen” på sidan 129, författare är Anna Carlström, Henrik Lantz Hedström, Anita Heber. Rapporten i sin helhet kan laddas ned på Brå:s webbplats.

Ladda ned historien om Danne som pdf-fil här