Ren städbransch

Kommunal har tillsammans med Almega Serviceföretagen, Fastighetsanställdas förbund och med stöd från Ekobrottsmyndigheten, Migrationsverket, Arbetsmiljöverket samt Skatteverket, tagit fram en film med råd för att undvika oseriösa företag vid privata och offentliga upphandlingar. I detta unika samarbete mellan arbetsmarknadens parter såväl som berörda myndigheter vill vi främja seriösa företag på marknaden, och sätta stopp för oseriösa aktörer som sätter branschens villkor på spel.

Ren städbransch


Så får vi en ren byggbransch

Varför är det så viktigt att jobba vitt? Och vad gör arbetsgivare och fack för att komma till rätta med de problem som finns med fusk och svartarbete? I filmen berättar medarbetare från Sveriges Byggindustrier, fackförbundet Byggnads, Brottsförebygganderådet, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten om detta. Filmen är framtagen av Byggbranschen i Samverkan (BBIS), där Sveriges Byggindustrier ingår.

Byggarbete


En dyrköpt läxa

När Alexander råkade ut för en olycka på bygget, fick han erfara konsekvenserna av att ha jobbat svart under ett par års tid.

Oroad person


Skattebrott – ett hot mot vår demokrati

Filmen ger tre praktiska råd om hur man kan undvika skattebrott vid privata och offentliga upphandlingar. Bakom filmen står ett unikt samarbete mellan 26 myndigheter, arbetsgivarorganisationer och fackliga förbund.

Ta kvittot för att minska fusk

Att be om kvitto minskar fusk och stöder schyssta företag. Genom att be om kvittot kan du hjälpa till att skydda seriösa företagare mot orättvis konkurrens och motverka skattefusk.

De flesta företag måste använda kassaregister för att registrera försäljningen och erbjuda dig som kund ett kassakvitto. Du ska alltid bli erbjuden ett kassakvitto oavsett om du betalar kontant eller med kort. Om du betalar med kort får du ibland både ett kassakvitto och ett kvitto på kortbetalningen. Det beror på att företagets kassaregistersystem inte är sammankopplat med kortläsaren. Ett kvitto på enbart kortbetalning ska inte förväxlas med ett kassakvitto.

Genom att alltid ta ett kvitto är du som kund säker på att det som köpts också har slagits in i kassan. Det innebär att du stöder schysst konkurrens. Den som är ärlig och gör rätt för sig ska inte behöva riskera att konkurreras ut av dem som fuskar.

Kille med en tallrik pommes