Om vårt utbildningsmaterial

Informationen under Utbildning vänder sig till dig som är lärare och är en hjälp till dig som vill lära eleverna vad ekonomisk brottslighet är och hur man känner igen den. Ekonomisk brottslighet omfattar flera områden, bland annat samhällskunskap, rättskunskap och juridik samt samhällsorientering i allmänhet inom yrkesinriktade linjer.

Eleverna uppmuntras till egna diskussioner

Meningen är att eleverna via egna diskussioner utifrån de berättelser som finns men också genom olika påståenden som nedtecknats ska reflektera kring problemen som uppstår i samhället och för individen i samband med ekobrott. Det finns också instuderingsfrågor som kan användas i undervisningen. Svaren på frågorna kan man få genom att läsa på den här hemsidan, på Ekobrottsmyndigheten.se samt på Skatteverkets webbplats skatteverket.se.