Från skola till arbetsliv – tre lektioner för yrkesinriktade utbildningar

skola-arbetsliv
Från skola till arbetsliv

Med materialet i denna broschyr får du som lärare hjälp med lektioner på temat introduktion i arbetslivet. Se broschyrens baksida för länkar till de myndigheter och organisationer som står bakom lektionsmaterialet.

Broschyren Från skola till arbetsliv

Lektion 1: Att börja jobba

Lektionsunderlaget belyser vad som är viktigt att tänka på när eleven får sitt första jobb.

Lektion 1: Att börja jobba

Lektion 2: Att starta eget

Lektionen ger en enkel och överskådlig information om hur du går tillväga och vad som är viktigt.

Lektion 2: Att starta eget

Lektion 3: Jobba vitt inte svart

Här får du hjälp med konkreta exempel som kan användas för gemensamma diskussioner.

Lektion 3: Jobba vitt inte svart