Lektion 2 – Att starta eget

Alla som vill starta eget företag (driva egen näringsverksamhet) har en sak gemensamt – behovet av att få en enkel och överskådlig information om hur det hela ska gå till. Berörda myndigheter har därför gjort en gemensam broschyr om att starta företag: Broschyren ”Starta företag”

Frågor som kan vara lämpliga att gemensamt diskutera vid en lektion:

Att starta företag som ung

Skatteverket har särskild information till dig som är mellan 15 och 20 år och funderar på att starta företag. Här hittar du råd om vad du bör tänka på och var du kan vända dig. Här kan du även läsa om sommarentreprenörer och utbildningsprogrammet Ung Företagsamhet (UF)
Unga företagare

Hur gör man?

Alla företagsformer utom enskild näringsidkare måste registreras hos Bolagsverket för att kunna starta sin verksamhet. Oavsett företagsform är den som bedriver näringsverksamhet (med ett fåtal undantag) skyldig att anmäla sig för registrering hos Skatteverket.
 
I en anmälan för registrering kan man:

 
Skatteverket, Bolagsverket och Tillväxtverket driver tillsammans företagarsajten www.verksamt.se. Där hittar du som vill starta eller redan driver företag information och e-tjänster.
 
Bland annat kan du:

 

Filmer för nya företagare

Funderar du på att starta företag eller har du precis startat? Skatteverket har tagit fram sex filmer där du får svar på vanliga frågor om bokföring, kostnader, moms, preliminärskatt, skattekonto och att vara arbetsgivare.
Filmer för nya företagare

Olika företagsformer

Olika företagsformer passar olika företag och de fungerar på olika sätt. Du betraktas till exempel som anställd i vissa företag. I en del företagsformer sträcker sig ditt personliga ansvar längre än i andra former. De olika företagsformerna är enskild firma, aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enkla bolag.

Krav på kassaregister

De flesta som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort måste använda kassaregister som uppfyller vissa krav. Kontant betalning innebär betalning med mynt och sedlar, men kan också omfatta presentkort, måltidskuponger och liknande betalningsmedel.
 
Syftet med bestämmelserna om kassaregister är att skydda dig som seriös företagare inom kontanthandeln mot illojal konkurrens. Från och med den 1 januari 2014 omfattar kassaregisterkravet även torg- och marknadshandel.

Läs mer om kassaregister på Skatteverket.se

Bokföring

Alla som driver näringsverksamhet ska upprätta en bokföring. Det gäller alltså alla företagsformer. Bokföring har du framför allt för att du ska kunna följa upp verksamheten och styra verksamheten mot de mål du ställt upp. Det finns även lagar som styr bokföringsskyldigheten.
 
Tänk på att det är du som ansvarar för bokföringen! Även om du anlitar någon för att sköta din bokföring är det du som ansvarar för att bokföringen blir riktig. Detta ansvar kan du aldrig lämna ifrån dig. Så ställ krav på din bokförare att han eller hon förklarar om du inte förstår.
 
Varje händelse av ekonomisk art dvs. det som påverkar ekonomin i företaget ska bokföras. Det kan vara att en tillgång/skuld förändras eller att en inkomst eller utgift uppstår. Bokföringen ska normalt alltid grunda sig på en skriftlig handling, ett underlag. Denna skriftliga handling kallas för verifikation.
 

Mer information om bokföring

Skatteverket, bokföringsbokslut
Bokföringsbrott, Ekobrottsmyndigheten (pdf)

Fördjupning

Ett sätt är få fördjupad information är att gå på Starta företag-dagen som anordnas av berörda myndigheter på ett flertal platser runtom i landet. Dagen är helt kostnadsfri. Mer information: Starta företag dagen
 
Ett nytt skolmaterial med tio teser om entreprenörskap som inspiration för lärare och elever att ta del av Sveriges företagsamma historia: 10 teser om entreprenörsskap
 
Kronofogden – Om att vara ung och företagare: Ung och egen företagare (ppt)
 
Ekobrottsmyndigheten – En folder om att starta och sköta ett företag: Att starta och sköta ett företag (pdf)