Lektion 3 – Att jobba vitt inte svart

Lektionen inleds med att filmen ”En dyrköpt läxa” visas. Den tar ca 12 minuter.

Gå direkt till filmen

Alternativt kan också filmen ”Så får vi en ren byggbransch” visas.

Båda filmerna beskriver problematiken med svartjobb och ska fungera som tankeväckare och inspiration till vidare diskussion kring ämnet.  Diskutera elevernas spontana reaktion på filmen/filmerna, samt konsekvenserna av svartjobb.

Filmen ”Skattebrott – ett hot mot vår demokrati” ger tre praktiska råd om hur man kan undvika skattebrott vid privata och offentliga upphandlingar. Bakom filmen står ett unikt samarbete mellan 26 myndigheter, arbetsgivarorganisationer och fackliga förbund.   Se filmen ”Skattebrott – ett hot mot vår demokrati” här

Konsekvenser av att jobba svart

Om du arbetar svart får du mer snabba pengar på kort sikt. Det kan verka bra, men du har också mycket att förlora och tar risker. Och andra kan tjäna stora pengar på att du arbetar svart.

Ett exempel: Du jobbar vitt som snickare på ett företag. Kunden betalar ungefär 400 kronor i timmen plus moms (25 %) för att du ska bygga ett garage. Om du jobbar svart på ett företag betalar kunden ofta samma timpris, men utan moms.

Det betyder att:

Skatten du betalar på din lön går främst till din hemkommun. Om du arbetar svart får kommunen mindre pengar till service som daghem, skolor, idrottsanläggningar och vårdcentraler.

Den som jobbar svart

Så jobbar du vitt

Om du får lön eller en motprestation som ersättning för ditt arbete måste du betala skatt för det du får – annars anses du jobba svart. Arbetsgivaren betalar inte heller socialavgifter (arbetsgivaravgifter) på lönen. Som anställd kan du meddela Skatteverket om din arbetsgivare slarvar med att betala ut din lön, inte gör skatteavdrag, inte ger dig lönebesked eller inte lämnar kontrolluppgift.  Om du har jobbat svart, det vill säga utan att arbetsgivaren har gjort skatteavdrag på din lön, är du skyldig att själv betala skatten i efterhand. En sådan efterbeskattning kan du drabbas av upp till fem år efter att du fick dina pengar.  Till detta kommer en straffavgift på 40 procent av den obetalda skatten. Skatteverket har även en skyldighet att anmäla sådana handlingar som skattebrott. Det kan alltså bli dyrt att inte betala skatten och du riskerar att bli brottsanmäld.

Fördjupning

Att arbeta svart är både riskfyllt och olagligt – broschyr från Ekobrottsmyndigheten

Ett konkret exempel från verkligheten inom byggbranschen med kompletterande diskussionsfrågor

Samverkan inom byggbranschen för en sund bransch

En film som belyser åtgärder mot svartjobb i ett företagsperspektiv